Slobodná duša

To, čo nám vonkajší aj náš vnútorný svet ukazuje, to, čo sa nám deje, najmä keď je to bolestivé a dramatické, je dôrazné volanie k uvedomeniu, prebudeniu. A my máme voľbu - môžeme sa ľutovať a podľahnúť tlakom sveta, alebo si môžeme zvoliť brať prekážky v živote ako výzvy.

Keď proti problémom bojujeme, alebo ich ignorujeme, tak im dávame svoju energiu, energiu boja a oni naberajú na sile. Ale keď sa odvážime pozrieť na problém priamo a zistiť, čo vlastne hovorí, na čo poukazuje, často sme prekvapení, aké posolstvo pre nás má. Zrazu je zo strašiaka dar.


Regresná terapia je silný nástroj zmeny tohto strašiaka na cenný dar. Viete si ho dať len Vy sami, sami ho získate a preto už ostane navždy Váš. Vážim si, že Vás môžem sprevádzať.


Bibiana

Regresná terapia

Je hlbinná nehypnotická psychoterapia, to znamená, že klient je pri vedomí počas celého terapeutického procesu.

Klient ide pod mojím vedením do svojej minulosti, bezpečne ju prechádza a nachádza pôvod svojho problému - tzv. traumatickú udalosť. Po dôkladnom spracovaní takýchto udalostí sa vracia späť do prítomnosti s pochopením, úľavou, novou silou. A z traumy ostáva len životná skúsenosť, ktorá už nemá negatívny dopad na život klienta.

Tento proces prebieha vďaka asociatívnej vlastnosti našej pamäte, ktorú opisujem na svojom blogu.


Aké problémy riešime regresnou terapiou?

V podstate akékoľvek, najčastejšie sú to:

  • zdravotné - choroby, rôzne bolesti tela (migréna, žalúdok, kĺby, ...)
  • psychické - fóbie, strachy, úzkosti, depresie, nízke sebavedomie, hnev, prejedanie sa, ...
  • vzťahové - partnerské, s deťmi, rodičmi, priateľmi, v práci,..
  • opakovanie rovnakých chýb v živote, ...


Koľko sedení je potrebných?

To je individuálne. Niekedy stačí na vyriešenie problému jedno sedenie, inokedy sa ukáže, že daný problém je akoby balíčkom viacerých, ktoré treba obsiahnuť a sedenie viac krát opakovať. Stáva sa tiež, že vyriešením jedného problému v terapii sa posunie viacero problémov v živote.


Dĺžka sedenia

Zvyčajne 2-3 hodiny, môže sa stať, že dlhšie, najmä pri prvom sedení.


Požiadavky na klienta

  • 2 dni pred terapiou je nevhodné piť alkoholické nápoje, užívať omamné látky, alebo akékoľvek látky spôsobujúce zmenu vedomia. Bráni to správnemu priebehu terapie.
  • dôležité je, aby sa klient nechal viesť terapeutom prostredníctvom príkazov a rozprával o tom, čo sa mu počas terapie vybavuje. Je samozrejmé, že všetko, čo klient povie, ostane len medzi ním a terapeutom.Máte strach, rešpekt z terapie?

Niektorí ľudia pocítia strach, keď sa majú "vŕtať" v minulosti a vyťahovať na svetlo veci, ktoré už vidieť nechceli.

Avšak všetko, čo prechádzame počas terapie, ste už z istého pohľadu raz zažili, preto keď sa znovu dostaneme k udalosti, ktorá bola pre Vás nejakým spôsobom traumatická, už neprebehne v takej intenzite, ako prvý krát.

Rozdielne je prostredie, v ktorom sa nachádzate - počas terapie ste v bezpečnom a kľudnom prostredí, kde Vám nehrozia žiadne úrazy, útoky, tlaky, ... – oproti tomu pôvodná traumatická udalosť prebiehala za úplne iných podmienok.

Uvedomujete si, že sa nenachádzate fyzicky v udalosti, ktorú prechádzate a získavate nad ňou stále väčší nadhľad, uvedomenie, poučenie.

Ceny

Cena za jedno terapeutické sedenie je 50 EUR.

O mne

Moje meno je Bibiana Švarcová. Vyštudovala som informatiku a automatizáciu na MtF STU a v oblasti IT som pár rokov pracovala ako softvérová analytička. Aj keď ma analýza bavila, v technickej sfére som naplnenie nenašla. Skúmanie psychiky, ľudského správania, štúdium rôznych duchovných náuk a praktizovanie meditačnej praxe ma privádzalo stále bližšie k práci, ktorú robím teraz. Čaro regresnej terapie a silu jej techník mi ukázal Patrik Bálint, ktorý je pre mňa ako osoba na poli regresnej terapie v naších končinách najfundovanejšia.


Do regresnej terapie som sa zaľúbila na prvý pohľad. Od chvíle, keď som k nej prvý krát privoňala na Patrikových výcvikoch, začala dávať môjmu životu iný rozmer. Určila mi smer profesný aj osobný, dala mi silné techniky ako pracovať so sebou a druhými, spôsob, ako môžem podať pomocnú ruku, ak je o ňu požiadané. A najmä úžasný pocit, že viem, že toto je práca, ktorú mám robiť. Toto všetko sú pre mňa dary obrovskej hodnoty a cez terapie ich posúvam ďalej, k Vám.

Kontakt

Najlepšie je objednať sa telefonicky na čísle 0911 135 531. Klient objednáva len seba, nie svojich príbuzných alebo priateľov.

Môžete mi napísať aj na bibiana.svarcova@gmail.com, kde uvediete Váš problém, ktorý chcete riešiť.


Ak máte bližšie do Pezinka než do Púchova, je možné dohodnúť si stretnutie aj v Pezinku.